Engagera dig!

Kan din stad bli en orädd stad? Det finns en rad stora utmaningar att ta itu med: segregationen, rasismen, ojämlikheten mellan män och kvinnor, klassklyftorna, motsättningen mellan städer och landsbygd, klimatkrisen och de globala orättvisorna som bara fördjupats under Coronakrisen med mera. Ett sätt att bry sig är att bli aktiv i rörelsen för orädda städer!

Du kan börja med att arrangera ett boksamtal eller en studiecirkel lokalt där du bor. Detta kan du göra i samarbete med vänner och ett studieförbund på din ort, till exempel ABF eller Studiefrämjandet.

Vi som arbetat med att översätta den här boken till svenska kommer också gärna ut din skola, förening eller andra mötesplatser för att prata om Orädda städer och de politiska utmaningar vi står inför idag.

Vill du ordna ett föredrag eller en studiecirkel om Orädda städer? Vill du bjuda in oss till din skola, förening eller ett annat möte? Eller är du intresserad av att få kontakt med andra som engagerat sig i den municipalistiska medborgarrörelsen?

Vi arbetar för att skapa ett nätverk av personer, grupper och organisationer som jobbar för Orädda städer i Sverige och Norden. Vi ordnar träffar, kurser och liknande för att sammanföra människor som är aktiva på olika orter och i olika föreningar och grupper.

Använd formuläret nedan för att kontakta oss!