Studieguide – Orädda städer

"HEDGE: reading and discussion with SSW and friends" by marshabradfield is licensed under CC BY-NC-SA 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/?ref=openverse.

Välkommen på studiecirkel om Orädda städer och bygder!

Vad betyder det att en stad agerar utan rädsla? Hur stärker vi demokrati och gemenskap i en tid av splittring och högerpopulism? Vilka öppningar för orädda initiativ finns det i Sverige?

Boken Orädda städer presenterar en av vår tids mest spännande nya rörelser – den globala municipalismen. I den här studiecirkeln läser vi om och låter oss inspireras av olika rörelsers kamp för att feminisera politiken, stoppa extremhögerns framfart och bygga en verkligt deltagande demokrati med lokalsamhället som utgångspunkt.

Läs mer om de individuella träffarna, översiktlig studieplan och extramaterial nedan!

Start: Onsdag 15 februari kl.18.30-20.00
Längd: Sex träffar, varannan onsdag från 15/2 till 26/4 kl.18.30-20.00
Plats: Digitalt via Zoom, med möjlighet att träffas fysiskt för dem som bor på samma ort.
Kostnad: Gratis, men du behöver skaffa boken Orädda städer (går att beställa här!)
Arrangör: Demokratisk Omställning i samarbete med Studiefrämjandet.


Introduktion och material till de individuella träffarna

(Länkar fylls på allteftersom)


Studieöversikt

TillfälleLäsning i Orädda städerExtramaterial
1. INTRODUKTION
Onsdag 15/2
Förord till svenska utgåvan
Introduktion
• BLOGGPOST: Vadå Orädda städer?
• MUNICIPALITY IS OURS: Lets go!

2. VAD ÄR MUNICIPALISM
Onsdag 1/3
1. Den framtid vi förtjänar
2. Det nya livet börjar på den lokala nivån
3. Att feminisera politiken genom municipalism
4. Att stå upp mot extremhögern
9. Municipalism i småstäder och på landsbygd
• BLOGGPOST: Kriserna vi lever i
• MUNICIPALITY IS OURS: Municipalism, what’s it all about?
3. POLITISK ORGANISERING
Onsdag 15/3
5. Att skapa en deltagande kommunvalskandidatur
6. Etiska riktlinjer och finansiering
7. Att organisera en municipalistisk plattform:
Struktur och konfluens
8. Kommunikation för municipalistisk förändring
10. Att skapa icke-statliga institutioner
• BLOGGPOST: Att ta tillbaka makten tillsammans
• MUNICIPALITY IS OURS: Let’s get started! From the spark to the mobilizations
• MUNICIPALITY IS OURS: Making Alliances – Campaign Convergence, Political Confluence?
4. POLITISKA PROGRAM DEL 1
Onsdag 29/3
11. Radikal demokrati i kommunstyret
12. Det offentliga rummet
13. Bostäder, gentrifiering och turism
14. Allmänningar
15. Trafik, mobilitet och föroreningar
• MUNICIPALITY IS OURS: Democracy by, for and with the people (video)
• MUNICIPALITY IS OURS: Room for maneuver at municipal level (video)
5. POLITISKA PROGRAM DEL 2
Onsdag 12/4
16. Återkommunalisering av grundläggande samhällsfunktioner
17. Transparens och kampen mot korruption
18. Ekonomi för gemensam nytta
19. Staden som fristad
• BLOGGPOST: Det nya sättet att göra ekonomi
• MUNICIPALITY IS OURS: Restoring Confidence – The values of municipalism
6. UPPSUMMERING OCH AVSLUT
Onsdag 26/4
Epilog: Att omvandla rädsla till hopp
Efterord: En tillbakablick på Fearless Cities från 2021
Global municipalistisk karta
• BLOGGPOST: Lokala initiativ utvecklar demokratin
• MUNICIPALITY IS OURS: What are the results ? What public policies favor residents?

Extramaterial

Studieupplägget utgår i första hand från boken Orädda städer. Vi läser cirka 30 sidor ur boken inför varje träff. I tillägg till boken har vi också en del rekommenderat extramaterial. För att hänga med i cirkeln är det absolut inte nödvändigt att sätta sig in i allt extramaterial men det utgör ett bra komplement till boken. Det är framförallt två olika sorters material vi rekommenderar:

Bloggposter från Demokratisk Omställning
Vi har valt ut en del bloggposter från Demokratisk Omställnings hemsida som försöker knyta an de diskussioner som förs i boken till situationen här i Sverige. Bloggposterna innehåller dessutom en hel del länkar till annat material på samma tema, för den som är intresserad att läsa mer.

Municipality is ours!
Detta är videofilmade miniföredrag på franska (med engelsk textning) som är gjorda som en del av den franskspråkiga distanskursen La Commune – est à nous! (“Kommunen är vår!”). De kompletterar på ett bra sätt både boken och bloggposterna. Har du tillräckliga språkkunskaper (engelska eller franska) kan vi därför varmt rekommenderar dem!