Träff 5 – Politiska program, del 2

Den så kallade ”Preston-modellen” bygger på en idé om lokalt gemensamt välståndsbygge (Community Wealth Building) som många orädda städer idag hämtar inspiration ifrån. Det handlar om att utnyttja befintliga lokala resurser på ett för lokalsamhället mer progressivt och fördelaktigt sätt. Ungefär det som i boken benämns som ”Lokalt fokuserad utveckling”.

Demokratisering av ekonomin, transparens och inkludering

På denna andra träff om det politiska innehållet ligger fokus på ekonomiska frågor och på hur vi kan bryta med den nyliberala logik som präglar dagens ekonomiska utveckling. Men vi pratar också om kampen mot korruption och om flyktingvälkomnande.

Läsning i Orädda städer

Kapitel 16. Återkommunalisering av grundläggande samhällsfunktioner
Kapitel 17. Transparens och kampen mot korruption
Kapitel 18. Ekonomi för gemensam nytta
Kapitel 19. Staden som fristad

Diskussionsfrågor
Uppgift

Hur ser det ut på din ort? – Kartläggning av lokala förutsättningar för organisering och förändring!
1.

Extramaterial

BLOGGPOST: Det nya sättet att göra ekonomi

DOKUMENTÄR: Kan vi göra det själva? (58 min)
Den En svensk dokumentär från 2014 om ekonomisk demokrati. Företagsledare, forskare och aktivister berättar om hur de ser på makt och olika ekonomiska system. Krävs en ny modell för ökad ekonomisk jämlikhet och hållbar samhällsutveckling? Bland andra intervjuas Noam Chomsky, Bo Rothstein, Kajsa Ekis Ekman m. fl.

VIDEOMATERIAL: Municipality is ours
Module 5 – Restoring Confidence – The values of municipalism
Fem videor, totalt ca 56 minuter.
– Onboarding video (8.10)
– When cities defend hospitality and humanity (Grande-Synthe) (12.04)
– Transforming the role and representation of elected officials (13.50)
– The code of ethics in Valencia en Comu, theory to the test of practice (14.47)
– Municipalism and feminisation of politics (7.52)

Nästa träff ➡