Träff 4 – Politiska program, del 1

Kampanjen Keep Portland Housed (Håll Portland bosatt) håller en manifestation i Portland, Oregon, USA 2016. Tack vare rörelsens protester och organisering har hyresgästernas position i kommunen nu stärkts dramatiskt och en rad reformer har införts.

Trafik, bostäder och det offentliga rummet

Efter att förra träffen ha fokuserat på organisering och byggandet av en rörelse, kommer vi nu under två träffar att fokusera på det politiska innehållet i vår rörelse. Hur tar vi oss an frågor om bostadspolitik, trafik eller det offentliga rummet på ett sätt som främjar jämlikhet och demokrati? Vilka politiska förslag har de municipalistiska rörelserna drivit inom dessa områden och vad kan vi dra för lärdomar av det?

Läsning i Orädda städer

Kapitel 11. Radikal demokrati i kommunstyret
Kapitel 12. Det offentliga rummet
Kapitel 13. Bostäder, gentrifiering och turism
Kapitel 14. Allmänningar
Kapitel 15. Trafik, mobilitet och föroreningar

Diskussionsfrågor
  1. Hur kan vi ”demokratisera demokratin” på det lokala planet? Vilka metoder eller former för en mer deltagande demokrati ser du som viktigast? Hur kan olika kanaler för inflytande samverka och kombineras med varandra (till exempel digitala kanaler med fysiska möten)? 
  2. Hur kan vi motarbeta kommersialiseringen av det offentliga rummet och skapa fler och mer inkluderande platser där människor kan mötas och där en demokratisk kultur kan växa?
  3. Reflektera över begreppet allmänningar. Ta gärna hjälp av Alternativ stads definitioner och resurssida om allmänningar. Hur kan fler resurser göras allmänt tillgängliga?
  4. Vilka bostadspolitiska krav från bokens minimanifest ser du som viktigast eller intressantast? Har du andra idéer på bostadspolitiska krav?
  5. Vilka trafikpolitiska krav från bokens minimanifest ser du som viktigast eller intressantast?  Har du andra idéer på trafikpolitiska krav?
Uppgift

Hur ser det ut på din ort? – Kartläggning av lokala förutsättningar för organisering och förändring!
1. Vilka kanaler för medborgarinflytande erbjuder din kommun? Finns det något sådant som deltagande budget eller medborgardialoger?
2. Vilka offentliga platser finns på din ort där människor naturligt möts och där sådana saker som protester, demonstrationer, marknader, musikframträdanden och liknande kan äga rum? Finns det outnyttjade platser som potentiellt sett skulle kunna fylla en sådan funktion?
3. Vilka andra viktiga allmänningar, dvs gemensamma och allmänt tillgängliga resurser, finns på din ort? (bibliotek, kulturcenter etc.) Vilka ”potentiellt gemensamma” resurser finns?
4. Hur ser bostadsmarknaden och bostadspolitiken ut på din ort? Råder det stark segregation mellan olika områden?
5. Vad kännetecknar trafiksituationen på din ort? Hur väl utbyggd är kollektivtrafiken och vilka är konfliktfrågorna i trafikpolitiken?

Extramaterial

WEBBPORTAL: Alternativ Stads sida om allmänningar
Den miljöpolitiska gruppen Alternativ Stad i Stockholm har arbetat med allmänningsbegreppet sedan 1969. De pratar om fem olika sorters allmänningar: Naturallmänningar; Kulturallmänningar; Stadsallmänningar; Sociala allmänningar och Politiska allmänningar. Portalen samlar artiklar och annat material om allmänningar. Till exempel Vad är det för bra med allmänningar? och Att försvara allmänningarna.

VIDEOMATERIAL: Municipality is ours
Module 6 – Democracy by, for and with the people
Fyra videor, totalt ca 50 minuter
– Onboarding video (14.36)
– Permanent democracy and co-construction in Kingersheim (13.08)
– Radicalize democracy, govern with empathy (the Barcelona experience) (14.44)
– New languages and new places : Cambiamo Messina dal Basso experience (13.57)