Träff 3 – Politisk organisering

Barcelona En Comú vid presskonferens 25 maj 2015 efter att de just vunnit kommunalvalet. Med borgmästare Ada Colau i mitten. Foto: Barcelona En Comú, via Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0

Valplattformar och gatukamp!

Nu har vi börjat komma in i boken och bekantat oss med den municipalistiska rörelsen. Dags för lite mer konkreta råd och tips på arbetssätt och organisering! Hur går man tillväga för att samla lokala rörelser och få till en rörelse för kommunal förändring? Hur kommunicerar vi utåt och hur undviker vi maktkamp och interna slitningar inom rörelsen?

Läsning i Orädda städer

Kapitel 5. Att skapa en deltagande kommunvalskandidatur
Kapitel 6. Etiska riktlinjer och finansiering
Kapitel 7. Att organisera en municipalistisk plattform: Struktur och konfluens
Kapitel 8. Kommunikation för municipalistisk förändring
Kapitel 10. Att skapa icke-statliga institutioner

Diskussionsfrågor
 1. Reflektera över olika arbetssätt som utvecklats inom de municipalistiska rörelserna. Vilka tycker du är mest inspirerande?
 2. Konfluens handlar om att skapa en slags ”rörelse av rörelser”. Vad skulle det konkret innebära att jobba för konfluens på din ort? Vilka grupper, rörelser, lokala partier eller initiativ vore viktigt att få med? Vilka grupper av människor tänker du är viktiga att göra delaktiga i en rörelse för lokal progressiv förändring?
 3. Vilka metoder kan vi ta hjälp av för att göra det lättare för människor med olika bakgrund och olika livssituationer att delta i vår rörelse och på våra möten? Vilka förslag hittar du i boken och vilka kommer du själv på?
 4. Hur ser kommunikationen ut i de politiska sammanhang där du befinner dig? Hur ser kommunikationen ut mellan grupper och organisationer på din ort? Och hur kommunicerar vi med människor som står utanför dessa? Vilka lärdomar och begrepp kan vi ta med oss från de municipalistiska rörelserna för att bli bättre på att kommunicera, både internt och utåt?
 5. Vad innebär det att bygga upp icke-statliga institutioner på kommunal nivå? Hur förhåller sig municipalismen till staten?
 6. Vad menas med:
  • Kollektiv intelligens?
  • Etisk kod?
  • Teknopolitik?
  • Prefigurativ politik?
Uppgift

Hur ser det ut på din ort? – Kartläggning av lokala förutsättningar för organisering och förändring!
1. Vilka partier sitter i kommunfullmäktige? Hur ser mandatfördelningen ut mellan dessa?
2. Vad finns det för lokala partier och politiska grupper utanför kommunfullmäktige?
3. Vad finns det för föreningar och andra viktiga aktörer i civilsamhället?

Extramaterial

BLOGGPOST: Att ta tillbaka makten tillsammans
Hur kan folket göras delaktiga i styrningen av samhället? I den här texten diskuteras begränsningarna i dagens representativa demokrati, att vi faktiskt haft en mycket mer direkt och deltagande demokrati tidigare, olika drivkrafter för samhällets utveckling, och hur vi kan jobba och vad vi kan göra för att fördjupa demokratin i Sverige idag.

VIDEOMATERIAL: Municipality is ours
Module 3 – Let’s get started! From the spark to the mobilizations
Fem videor, totalt ca 50 minuter.
– Onboarding video (8.42)
– Social movements, ‘gilets jaunes’ and municipalism (8.51)
– From urban struggle to a municipalist plateform (Ne Da(vi)mo Beograd – Serbia) (9.00)
-Mobilization strategy in Zagreb (Croatia) (7.04)
– Take power to share it : The example of Saillans (19.39)

Module 4 – Making Alliances – Campaign Convergence, Political Confluence?
Tre videor, totalt ca 30 minuter.
– Onboarding video (9.58)
– From the tide to the town hall, the experience of Marea Atlántica (A Coruña) (12.32)
– The experience of Archipel Citoyen in Toulouse (10.04)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *