Träff 1 – Introduktion

Bilden till vänster visar två personer som läser på en anslagsvägg skapad av 15 M-rörelsen i San Telmo, Las Palmas, Gran Canaria. Bilden till höger visar ett stormöte med samma rörelse i augusti 2011. 15 M-rörelsen i Spanien var en föregångare till de medborgarplattformar som senare i lokalvalen 2015 tog makt i många kommuner runtom i Spanien. Foto: El Coleccionista de Instantes CC-licens

Välkomna till studiecirkeln Orädda städer!

Den här första träffen på cirkeln ägnar vi framförallt åt att bekanta oss med varandra och till att prata mer övergripande om studiecirkelns upplägg och tema. Vad menas med Orädda städer? Vilka är våra ingångar till de här frågorna? Vad har vi för förkunskaper och förväntningar på cirkeln? Hur vill vi jobba ihop? 

Frågor på träffen
 • Vilka är vi i studiecirkeln?
 • Vad har vi för olika bakgrunder, förkunskaper och förväntningar på cirkeln?
 • Hur fördelar vi ansvar och underlättar för alla att delta på lika villkor?
 • Vilka frågor har väckts initialt som vi vill få svar på under cirkelns gång?
Läsning i Orädda städer
 • Förord till svenska utgåvan (9 sidor)
 • Introduktion (4 sidor)
Extramaterial
 1. BLOGGPOST från Demokratisk Omställning: Vadå Orädda städer?
  Läs här!
 2. VIDEO från Stir to Action: New Municipalism (2.29)
  Se nedan! ⇩⇩