"HEDGE: reading and discussion with SSW and friends" by marshabradfield is licensed under CC BY-NC-SA 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/?ref=openverse.

Nu är det dags för ett nytt år och en ny vår! Låt oss göra det till en vår för orädda städer och bygder, och för olika initiativ för att praktiskt utveckla kommunal politik och våra lokala rörelser för att ställa om samhället!

Vill du ha stöd i arbetet på orten där du bor? Tillsammans i en av våra studiecirklar i vår kan du lära dig mer om olika möjligheter att jobba för deltagande demokrati, andra sätt att jobba med kommunpolitik, en ekonomisk omställning mm.

Här är tre möjligheter att lära sig mer om olika möjligheter att skapa orädda städer och bygder. Två studiecirklar och en kurs på Färnebo folkhögskola:

Foto ovan: Personerna på bilden är inte kopplade till kommande studiecirklar. Fotot kommer från openverse och dess upphovsperson är marshabradfield is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

av Admin