Demokratisering & Rörelse 2022 ägde rum 11-14 augusti på Färnebo folkhögskola och hade fokus på öppningarna för orädda städer och bygder i Sverige. På sommarträffen deltog drygt 20 personer från olika delar av landet.

Träffen inleddes på torsdag 11 augusti med en paneldebatt där lokalpolitiskt engagerade företrädare från Feministiskt Initiativ, Vändpunkt, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet deltog. Vänsterpartiet var också inbjudna men deras företrädare lämnade återbud på grund av sjukdom.

Fredag, lördag och söndag var därefter ägnade åt ett program bestående av föreläsningar, workshops och mycket tid för samtal och umgänge. Deltog gjorde aktiva från bland annat SOL-nätverket, Demokratisk Omställning, Vändpunkt, Förbundet Tillsammansskapet, Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ, Institutet för nerväxtstudier, Jordens Vänner, föreningen Nordbruk, samt Navet i Bergsjön.

Diskussioner och samtal handlade berörde givetvis det kommande valet och valrörelsen, men tog genomgående sikte på de mer långsiktiga mobiliseringar och den nya politik som behöver utvecklas underifrån under de kommande åren.

… det blev tid för flera föreläsningar …
… presentationer …
… det blev också tid för sällskapsspel …
… god mat …
… och organiserande workshops!

av Admin