”Kommunen är vår” är en kurs för att sprida erfarenheter, verktyg och analyser. Det är material som som fokuserar på munipalismens många former i världen och hur den kan vara ett möjligt och konkret politiskt alternativ på lokal nivå i Frankrike såväl som på andra orter.

Kursen skapades 2019-2020 för att i en franskt och internationellt sammanhang:

  • Ge fler en bättre förståelse av municipalism i den offentliga debatten.
  • Stärka de municipalistiska initiativ som växer fram på olika orter.

Kursen erbjuder resurser för medborgare, aktivister och experter. Den lyfter fram erfarenheter, verktyg, alternativ offentlig politik från olika internationella, europeiska, inte minst spanska och franska municipalistiska initiativ för att inspirera och hjälpa aktivister att utveckla sitt lokala politiska arbete.

Vi har nu översatt en presentation av kursens videomaterial till svenska. Själva videoklippen i kursen är på franska med engelsk text, men förhoppningsvis kan det vara hjälpsamt att ha presentationen av kursens olika delar samt av varje filmklipp på svenska.

Kursen gjordes ursprungligen som en MOOC, en ”massive online open course”, med tusentals registrerade deltagare i Frankrike. Där erbjöds många möjligheter för diskussioner kring kursmaterialet, online och lokalt på olika orter i Frankrike. Någon sådan MOOC kan vi inte erbjuda på svenska, men vi uppmuntrar alla som är hågade att använda materialet i lokala studiegrupper runtom i landet.

Här hittar du kursen och en översikt av dess 8 delar:

av Admin