En ny resurs för alla som är intresserade av lokalt förändringsarbete: Municipalism Virtual Experience!

Enligt skaparna av materialet är det just urvalet av information som är fördelen med detta material. De skriver att den här webbsidan:

”vänder sig till alla som är intresserade av lokalt förändringsarbete, men som överväldigas av den enorma mängd information som redan finns tillgänglig online. Det du hittar här är inte ”allt” eller ”det bästa”, utan snarare ”olika vägar som utformats för att erbjuda dig viktig information, organiserad i olika ämnen och sammanhang, alltid med tanke på de olika intressena hos de olika aktörer som är involverade i lokala politiska omvandlingar.

Hur det fungerar

Du kommer att ställas inför ett första val: vad föredrar du? Vill du hellre delta i diskussionerna om demokratiskt deltagande och medborgarförsamlingar för att få mer kunskap om utmaningarna och de möjliga alternativen på lokal nivå? Eller är du kanske mer intresserad av att lära dig om den municipalistiska vågen, det vill säga att aktivister har vunnit makt i politiska institutioner? Beroende på vilken väg du väljer kommer du i varje steg att hitta specifik information vad de olika vägarna…”

Nyfiken? Gå in och prova här: https://journey.municipalisteurope.org/

av Admin