Del 8: Handlingsutrymme på kommunal nivå

Vi postar här en videokurs om municipalism eller kommunalism som det också kallas på svenska. Intresset för hur vi kan ställa om och skapa ett hållbart samhälle växer. Den ”nya municipalismen” är ett svar på trögheten i det etablerade samhällsbygget och uttryck för en vilja att förnya samhällskontraktet underifrån både genom att medborgare går ihop och tar saken i egna händer, samt genom en ny kommunal politik för att sprida och dela på samhällets välstånd.

Programmen i den här kursen är på franska, men textade på engelska.

OBS! Sätt på engelsk text med hjälp av kugghjulsknappen  och klicka på Undertexter och ändra inställningen från “Av” till “Engelska (USA)” i pop up-menyn.

Klicka också på fullskärmsknappen för att låta bilden fylla hela skärmen när du tittar. Kan behövas för att du ska kunna läsa textningen.

Om ni vill diskutera kring det som tas upp i den här videokursen så är en bra idé att starta en studiecirkel.

Del 8: Handlingsutrymme på kommunal nivå (4 videor, totalt ca 50 minuter):

Video 1: Handlingsutrymme på kommunal nivå

Video 2: Offentlig makt och lagen – Utmanande allmänningar och municipalism

Intervju med Sylvia Fredriksson – Designer och forskare (Remix the commons).

- Hur inspirerar allmänningarna till municipalism?
- När medborgarinitiativet leder till förändring i offentlig makt och lag: hur ser korslärandet mellan allmänningar och municipalism ut? 
- Vilka europeiska erfarenheter har varit en inspirationskälla? Exemplet med Bolognaförordningen (Italien)

Video 3: Kultur och municipalism

Intervju med Igor Stokfiszewski – Krytyka Polityczna (Polen), Sergi Escribano – CommonsPolis (Spanien), Lucas Tello – Zemos98 (Spanien) och Shelagh Wright & Peter Jenkinson (London).

Video 4: Bidrar municipalismen till att förändra den kollektiva visionen och den demokratiska kulturen?

Fortsättning på intervjun med Igor Stokfiszewski – Krytyka Polityczna (Polen), Sergi Escribano – CommonsPolis (Spanien), Lucas Tello – Zemos98 (Spanien) och Shelagh Wright & Peter Jenkinson (London).

Tillbaka till kursöversikten >>