Del 7: Vilka är resultaten? Vilken offentlig politik gynnar invånarna?

Vi postar här en videokurs om municipalism eller kommunalism som det också kallas på svenska. Intresset för hur vi kan ställa om och skapa ett hållbart samhälle växer. Den ”nya municipalismen” är ett svar på trögheten i det etablerade samhällsbygget och uttryck för en vilja att förnya samhällskontraktet underifrån både genom att medborgare går ihop och tar saken i egna händer, samt genom en ny kommunal politik för att sprida och dela på samhällets välstånd.

Programmen i den här kursen är på franska, men textade på engelska.

OBS! Sätt på engelsk text med hjälp av kugghjulsknappen  och klicka på Undertexter och ändra inställningen från “Av” till “Engelska (USA)” i pop up-menyn.

Klicka också på fullskärmsknappen för att låta bilden fylla hela skärmen när du tittar. Kan behövas för att du ska kunna läsa textningen.

Om ni vill diskutera kring det som tas upp i den här videokursen så är en bra idé att starta en studiecirkel.

Del 7: Vilka är resultaten? Vilken offentlig politik gynnar invånarna? (5 videor, totalt ca 1 timme):

Video 1: Vilka är resultaten? Vilken offentlig politik gynnar invånarna?

Video 2: Utvärdering och utmaningar för municipalismen i Spanien och Europa

Intervju med Ludovic Lamant – journalist på Mediapart.

- Hur ser du på den senaste mandatperioden för de rebelliska stadshusen i Spanien (2015-2019)?
- Hur tolkar du valresultatet i maj 2019 i de upproriska städerna i Spanien?
- Hur kan vi analysera förhållandet mellan Podemos-partiet och de municipalistiska plattformarna i Spanien?
- Stör utövandet av politisk makt den municipalistiska radikalismens demokratiska ideal?
- Är municipalismen slutet för de politiska partierna och kan den överleva på lång sikt?
- Vad betyder det att övervinna kommunens traditionella makt?
- Vilka problem har en municipalism på europeisk nivå?

Video 3: Vilka är resultaten av municipalisternas politik i Spanien (Atlas del Cambio)?

Intervju med Ana Mendez – urbanist och aktivist.

Gå till del 8 >>