Del 6: Demokrati av, för och med folket

Vi postar här en videokurs om municipalism eller kommunalism som det också kallas på svenska. Intresset för hur vi kan ställa om och skapa ett hållbart samhälle växer. Den ”nya municipalismen” är ett svar på trögheten i det etablerade samhällsbygget och uttryck för en vilja att förnya samhällskontraktet underifrån både genom att medborgare går ihop och tar saken i egna händer, samt genom en ny kommunal politik för att sprida och dela på samhällets välstånd.

Programmen i den här kursen är på franska, men textade på engelska.

OBS! Sätt på engelsk text med hjälp av kugghjulsknappen  och klicka på Undertexter och ändra inställningen från “Av” till “Engelska (USA)” i pop up-menyn.

Klicka också på fullskärmsknappen för att låta bilden fylla hela skärmen när du tittar. Kan behövas för att du ska kunna läsa textningen.

Om ni vill diskutera kring det som tas upp i den här videokursen så är en bra idé att starta en studiecirkel.

Del 6: Återskapa tilliten – muncipalismens värderingar (4 videor, totalt ca 1 timme):

Video 1: Democracy by, for and with the people

Video 2: Permanent demokrati och sambyggande i Kingersheim

Intervju med Jo Spiegel – borgmästare i Kingersheim

- Vad är byggdemokrati?
- Hur är demokrati och medborgarskap en inlärningsprocess?
- Vilka demokratiska innovationer har implementerats i Kingersheim?
- Vad förändrar det när det gäller positioner? (Invånare, borgmästare och förtroendevalda, agenter...)
- Är ledarskap och demokratiskt deltagande förenliga?
- Vad innebär det att gå från "jag" till "vi"?
- Vad skulle vara en kritisk tolkning av municipalism för dig?

Video 3: Radikalisera demokratin, styr med empati (Barcelonas erfarenhet)

Intervju med Gala Pin – kommunalråd med ansvar för delaktighet i Barcelonas kommunfullmäktige (2015-2019).

- Vad betyder det att "radikalisera demokratin"?
- Hur kan vi skapa en positiv spänning mellan sociala rörelser och förtroendevalda?
- Vad har du lärt dig när det gäller deltagande?
- Vad innebär det att "styra med empati"?

Video 4: Nya språk och nya platser : Erfarenheten Cambiamo Messina dal Basso

Intervju med Federico Alagna – regional rådgivare och ekosocialistisk aktivist.

- Vilka är de viktigaste lärdomarna du har dragit av att styra staden under fem år?
- Vad är nya former för din mobilisering utanför institutionen, den nya municipalismen?
- Varför är "förhållandet mellan rörelser och administration det centrala i den nya municipalismen"?
- Vilka är principerna, värderingarna och processerna för att återuppbygga förtroendet för människor och institutioner?
- Hur kan man öppna allmänhetens deltagande och mobilisering bortom samma aktörer?
- Vilka är för dig villkoren för en framgångsrik municipalistisk rörelse utanför institutionerna?

Gå till del 7 >>