Del 5: Återskapa tilliten – muncipalismens värderingar

Vi postar här en videokurs om municipalism eller kommunalism som det också kallas på svenska. Intresset för hur vi kan ställa om och skapa ett hållbart samhälle växer. Den ”nya municipalismen” är ett svar på trögheten i det etablerade samhällsbygget och uttryck för en vilja att förnya samhällskontraktet underifrån både genom att medborgare går ihop och tar saken i egna händer, samt genom en ny kommunal politik för att sprida och dela på samhällets välstånd.

Programmen i den här kursen är på franska, men textade på engelska.

OBS! Sätt på engelsk text med hjälp av kugghjulsknappen  och klicka på Undertexter och ändra inställningen från “Av” till “Engelska (USA)” i pop up-menyn.

Klicka också på fullskärmsknappen för att låta bilden fylla hela skärmen när du tittar. Kan behövas för att du ska kunna läsa textningen.

Om ni vill diskutera kring det som tas upp i den här videokursen så är en bra idé att starta en studiecirkel.

Del 5: Återskapa tilliten – muncipalismens värderingar (5 videor, totalt ca 1 timme):

Video 1: Återskapa tilliten – Municipalismens värderingar

Video 2: När städer försvarar gästfrihet och medmänsklighet (Grande-Synthe)

Intervju med Damien Carême – borgmästare i Grande-Synthe (2001-2019)

- Vad innebär det att "återföra gästfriheten till kommunernas hjärta"?
- Kan internationella nätverk av välkomnande städer föreslå alternativ till stängda gränser?
- Är den europeiska nivån den rätta för att göra rösterna hörda från städer som ibland ligger före staterna?
- I förhållande till vilka värden genomförs lokal offentlig politik i Grande-Synthe?

Video 3: Förändring av förtroendevaldas roll och representation

Intervju med Charlotte Marchandise – biträdande borgmästare för hälsa och samhällsaktivist

- Vad menar du med en demokrati av och för folket?
- Hur ser vi till att människor förblir engagerade under hela mandatperioden?
- Vad innebär det att vara en "radikal Care Bear"?
- Vilka lärdomar har du dragit av laprimaire.org?
- Enligt din åsikt, vad är municipalismens utmaning när det gäller att förändra samhället?

Video 4: Den etiska koden i Valencia en Comu, teori som testas i praktiken

Intervju med Neus Fabregas – kommunfullmäktigeledamot (2015-2019)

- En etisk kod i Valencia en Comú: vad är den till för?
- Vad talar den om?
- Vilka var svårigheterna, gränserna, bedömningen?
- Om du var tvungen att göra om det, hur skulle du gå tillväga?

Video 5: Kommunalism och feminisering av politiken

Intervju med Laura Roth – forskare och aktivist, medgrundare av MINIM.

- Vad innebär feminiseringen av politiken för den municipalistiska rörelsen?
- Kan du förklara vad det innebär i praktiken?
- Vilken inverkan har det på ledarskapet?

Gå till del 6 >>