Del 4: Att skapa allianser – konvergens mellan kampanjer, politisk konfluens

Vi postar här en videokurs om municipalism eller kommunalism som det också kallas på svenska. Intresset för hur vi kan ställa om och skapa ett hållbart samhälle växer. Den ”nya municipalismen” är ett svar på trögheten i det etablerade samhällsbygget och uttryck för en vilja att förnya samhällskontraktet underifrån både genom att medborgare går ihop och tar saken i egna händer, samt genom en ny kommunal politik för att sprida och dela på samhällets välstånd.

Programmen i den här kursen är på franska, men textade på engelska.

OBS! Sätt på engelsk text med hjälp av kugghjulsknappen  och klicka på Undertexter och ändra inställningen från “Av” till “Engelska (USA)” i pop up-menyn.

Klicka också på fullskärmsknappen för att låta bilden fylla hela skärmen när du tittar. Kan behövas för att du ska kunna läsa textningen.

Om ni vill diskutera kring det som tas upp i den här videokursen så är en bra idé att starta en studiecirkel.

Del 4: Att skapa allianser – konvergens mellan kampanjer, politisk konfluens (3 videor, totalt ca 30 minuter)

Video 1: Att skapa allianser – konvergens mellan kampanjer, politisk konfluens?

Video 2: Från tidvattnet till stadshuset, erfarenheterna från Marea Atlántica (A Coruña)

Intervju med Claudia Delso – lokal förtroendevald (”deltagande och demokratisk innovation”)

- När och hur blev Marea Atlántica en municipalistisk plattform för konfluens?
- Vilka steg togs för att gå från confluence till den lokala regeringen i A Coruña?
- Vilka hinder mötte ni? Hur lyckades ni övervinna dem?
- Vilka är nycklarna till att förstå er framgång?
- På vilka principer byggde ni er konfluens-plattform?
- Hur organiserar Marea Atlántica sin styrning?
- Och förhållandet till sociala rörelser?
- Hur hanterar Marea Atlántica sin relation med det kommunala styret?
- Och vad är den roliga delen i detta äventyr?
- Några råd till de osäkra?

Video 3: Erfarenheterna från Archipel Citoyen i Toulouse

Intervju med Jonas Georges – facilitator inom kollektiv intelligens

- Vad är Archipel Citoyen i Toulouse?
- Vad fick er att bestämma er för att ställa upp i kommunalvalet 2020?
- Hur ser ni på konfluensen, alliansen med andra mer traditionella politiska krafter/partier?
- Hur är listan sammansatt?
- Vilka åtaganden har kandidaterna på listan?
- Vad är radikal demokrati för Archipel Citoyen?
- Vilka är era främsta begränsningar och svårigheter?
- Hur integrerar ni kopplingen till den mellankommunala nivån i er strategi?

Gå till del 5 >>