Del 3: Låt oss komma igång! Från gnistan till mobiliseringar

Vi postar här en videokurs om municipalism eller kommunalism som det också kallas på svenska. Intresset för hur vi kan ställa om och skapa ett hållbart samhälle växer. Den ”nya municipalismen” är ett svar på trögheten i det etablerade samhällsbygget och uttryck för en vilja att förnya samhällskontraktet underifrån både genom att medborgare går ihop och tar saken i egna händer, samt genom en ny kommunal politik för att sprida och dela på samhällets välstånd.

Programmen i den här kursen är på franska, men textade på engelska.

OBS! Sätt på engelsk text med hjälp av kugghjulsknappen  och klicka på Undertexter och ändra inställningen från “Av” till “Engelska (USA)” i pop up-menyn.

Klicka också på fullskärmsknappen för att låta bilden fylla hela skärmen när du tittar. Kan behövas för att du ska kunna läsa textningen.

Om ni vill diskutera kring det som tas upp i den här videokursen så är en bra idé att starta en studiecirkel.

Del 3: Låt oss komma igång – från gnistan till mobiliseringar (5 videor, totalt ca 50 minuter)

Video 1: Låt oss komma igång! Från gnistan till mobiliseringar

Video 2: Sociala rörelser, gula västarna och municipalism

Intervju med Killian Martin, student vid School for Advanced Studies in the Social Sciences.

- Vilka faktorer tror du utlöser municipalistiska initiativ?
- Har vi idag ingredienserna för en municipalistiska rörelse i Frankrike?
- Ligger framtiden för gula västarna i municipalism?

Video 3: Från stadskamp till en municpalistisk plattform (Ne Da(vi)mo Beograd – Serbien)

Intervju med Natalija Simovic och Radomir Lazović – medlemmar i ”Ne Da(vi)mo Beograd”.

- Vad var gnistan till er municipalistiska mobilisering?
- Vilka var de olika stegen och strategierna för att uppnå ert mål som en municipalistisk rörelse?
- Vad anser "Ne Davimo Beograd" om utsikten att bli ett politiskt parti?
- Vilka är ingredienserna i den bördiga marken i Belgrad?
- Vilka är de största hindren som er rörelse står inför?

Video 4: Mobiliseringsstrategi i Zagreb (Kroatien)

Intervju med Vedran Horvat – medlem i Zagreb je NAS (Zagreb är vårt).

- Vilka var de utlösande faktorerna för din municpalistiska mobilisering?
- Vilka var de olika steg och strategier som användes för din municipalistiska mobilisering?
- Pågår mobiliseringen fortfarande nu?

Video 5: Ta makten för att dela den : exemplet Saillans

Intervju med Annie Morin och Vincent Beillard – förste vice borgmästare och borgmästare i Saillans.

- Vad var det som gav upphov till och sedan de olika stegen för deltagarlistan i Saillans?
- Hur genomförs styrningen i Saillans?
- Har detta förändrat hur invånarna uppfattar de förtroendevaldas roll?
- Fungerar det? Vilka är ingredienserna för framgång?
- Hur förändrar detta arbetssätt de beslut ni fattar?
- Vad behöver deltagarlistor som din mest för att förberedas och fungera bra?

Gå till del 4 >>