Del 2: Municipalism – vad handlar det om?

Vi postar här en videokurs om municipalism eller kommunalism som det också kallas på svenska. Intresset för hur vi kan ställa om och skapa ett hållbart samhälle växer. Den ”nya municipalismen” är ett svar på trögheten i det etablerade samhällsbygget och uttryck för en vilja att förnya samhällskontraktet underifrån både genom att medborgare går ihop och tar saken i egna händer, samt genom en ny kommunal politik för att sprida och dela på samhällets välstånd.

Programmen i den här kursen är på franska, men textade på engelska.

OBS! Sätt på engelsk text med hjälp av kugghjulsknappen  och klicka på Undertexter och ändra inställningen från “Av” till “Engelska (USA)” i pop up-menyn.

Klicka också på fullskärmsknappen för att låta bilden fylla hela skärmen när du tittar. Kan behövas för att du ska kunna läsa textningen.

Om ni vill diskutera kring det som tas upp i den här videokursen så är en bra idé att starta en studiecirkel.

Del 2: Municipalism – vad handlar det om ? (5 videor, totalt ca 50 minuter)

Video 1: Municipalism – vad handlar det om?

Video 2: Municipalism, en historisk process som går tillbaka till antiken

Intervju med Jonathan Durand Folco – filosofie doktor och professor vid Saint Paul University i Ottawa.
Författare till A nous la ville! Traité de municipalisme (”Staden är vår! Traktat om municipalismen”) (EcoSociété Editions).

- När uppstod municipalismen?
- Hur är municipalism relaterad till lokal demokrati?
- Vilka municipalistiska erfarenheter finns historiskt?
- Är municipalism också en rörelse för social och ekonomisk omvandling?
- Hur uttrycks municipalism idag?

Video 3: Municipalism som politisk utopi

Intervju med Corinne Morel Darleux – regionfullmäktigeledamot och kampanjledare för det ekosocialistiska projektet.

- Är municipalismen ett svar på vår demokratis begränsningar?
- Är municipalismen i Rojava en idealisk erfarenhet?
- Är municipalism ett svar på miljökollapsen?
- Vilka är gränserna för den lokala nivån?
- Hur definierar vi frihetlig municipalism?

Video 4: Municipalism och klimatnödläge

Intervju med Nicolas Haeringer – global organisatör 350.org.

- Hur speglar municipalismen sociala rörelsers utveckling under det senaste decenniet?
- Anser du att det är ett trovärdigt och hållbart alternativ att ta över institutioner?
- Kan municipalismen erbjuda ett svar på miljökrisen?

Video 5: Rätten till staden och municipalismen

Intervju med Magali Fricaudet – aktivist för rätten till bostad från AITEC.

- Hur är municipalism relaterad till kampen för rätten till staden?
- Municipalism: Social eller politisk rörelse?
- Vad anser du vara de viktigaste dragen i den municipalistiska rörelsen?
- Vad är en medborgarplattform och hur fungerar den?
- Ifrågasätter municipalismen statens plats och roll?

Gå till del 3 >>