Del 1: Kommunen är vår! Kursintroduktion

Vi postar här en videokurs om municipalism, eller kommunalism som det också kallas på svenska. Intresset för hur vi kan ställa om och skapa ett hållbart samhälle växer. Den ”nya municipalismen” är ett svar på trögheten i det etablerade samhällsbygget och uttryck för en vilja att förnya samhällskontraktet underifrån både genom att medborgare går ihop och tar saken i egna händer, samt genom en ny kommunal politik för att sprida och dela på samhällets välstånd.

Programmen i den här kursen är på franska, men textade på engelska.

OBS! Sätt på engelsk text med hjälp av kugghjulsknappen  och klicka på Undertexter och ändra inställningen från “Av” till “Engelska (USA)” i pop up-menyn.

Klicka också på fullskärmsknappen för att låta bilden fylla hela skärmen när du tittar. Kan behövas för att du ska kunna läsa textningen.

Om ni vill diskutera kring det som tas upp i den här videokursen så är en bra idé att starta en studiecirkel.

Del 1. Introduktion

I den här videon introduceras kursen som ursprungligen var en kurs på franska som det gick att registrera sig på 2019-2020. Kursen användes då för att sprida och stärka den franska municipalistiska rörelsen. Anledningen till att vi översatt en presentation av kursen till svenska är att vi tror att den kan inspirera fler att engagera sig i liknande rörelser och politik även här i Norden.

Kursen består av 8 delar:

Bakgrund till kursen

Nedanståede presentation är anpassad för publicering här, men bygger huvudsakligen på text från en engelskspråkig presentation av kursen från 2020

Var är demokratin?

Subprimekris, åtstramningar, social ojämlikhet, flyktingkris, högerextremismens segrar, diskriminering, sanitära skandaler, korruption, krympande utrymme för det civila samhället, ogenomskinlighet, ekologisk kollaps, demokratiskt sammanbrott…

På internationell, nationell och lokal nivå har de senaste åren tvingat oss att ta itu med:

  • Den politiska representationens återvändsgränd/kris: Vi måste praktisera demokrati bortom val och se till att människor står i centrum för beslutsprocesserna.
  • Den ekologiska, sociala och demokratiska brådskan: vi måste föreslå en kooperativ, feministisk och ekologisk metod för att bygga våra byar och städer och städer, och genomföra offentlig politik som svar på akuta behov.

”Kommunen är vår” är en kurs, ett verktyg för att fritt och i stor skala sprida erfarenheter, verktyg och analyser om munipalismens många former i världen och hur den kan vara ett möjligt och konkret politiskt alternativ på lokal nivå i Frankrike (såväl som i Norden, red. anm.).

Kursen avser att uppfylla 2 huvudmål:

  • En bättre förståelse av municipalism i den offentliga debatten.
  • Att stärka den lokala municipalistiska dynamiken som nu växer fram på olika orter.

Kursen erbjuder resurser för medborgare, aktivister och experter. Den lyfter fram erfarenheter, verktyg, alternativ offentlig politik från olika internationella, europeiska, inte minst spanska och franska municipalistiska initiativ för att inspirera och hjälpa aktivister att utveckla en liknande dynamik i sina egna egna sammanhang.

Vilka har gjort den här kursen?

Den här kursen är ett kollektivt projekt, ett projekt som har initierats av flera organisationer och individer med olika bakgrunder och bidrag till den demokratiska förändringen. Det är ett projekt med öppen källkod. Målet har varit att presentera en uppsättning av förändringsmetoder som prövats av medborgare i Frankrike och i Europa. Målet har också varit att ge möjlighet för människor att ändra sin ”demokratiska software” och kollektivt uppfinna lösningar för sina egna sammanhang.

Filmerna som här presenteras på den här webbsidan har använts i Frankrike i anslutning till webinarier och annat kursinnehåll som skapats av aktivister, invånare, medlemmar i sociala organisationer som samlats kring ett gemensamt mål:

Konfronterande med demokratiska, sociala och ekologiska frågor vill vi vill vi stödja, bidra till och främja den municipalistiska rörelsens framväxt som ett radikalt politiskt alternativ på lokal nivå.

Mouvement Utopia är en fransk social organisation, ett kooperativ för folkbildning, förlag och
och tankesmedja. Det är en bro mellan de sociala rörelser och det civila samhället, den politiska, intellektuella, kulturella världarna och medborgarna. Rörelsen främjar ett samhällsprojekt som bygger på solidaritet, politisk ekologi och ”buen vivir”.

CommonsPolis är en spansk social organisation och en tanke- och aktionssmedja, som skapats av spanska municipalistiska plattformar och franska omställningsrörelsen. Den syftar till att stärka medborgarinitiativ som kan lägga grunden för alternativ till systemkrisen och främja mångfald, radikal demokrati, allmänningar och respekt för människors och naturens rättigheter.

Sedan 2016 har Mouvement utopia i samarbete med CommonsPolis arbetat för att utveckla ett municipalistiskt nätverk mellan Spanien och Frankrike och för att utveckla det municipalistiska ekosystemet i Frankrike, vilket bland annat gjorts med stöd av Charles Léopod Mayer Foundation.

Även FundAction, som är en fond organiserad av en grupp aktivister i Europa för att stödja sociala rörelser som arbetar för en övergång till en rättvis och jämlik värld, har också stöttat produktion och översättning av kursen till engelska.

Gå till del 2 >>