Välkommen till orädda städer!

Rörelsen för orädda städer består av hundratals olika lokala initiativ runt om i världen. Det handlar om städer, orter och bygder där människor går samman för att ta tillbaka politiken och uppfinna demokratin på nytt. Kom med så bygger vi upp alternativen även i Sverige!

Nu har anmälan öppnat till Demokratisering & rörelse 2022 – Sommarträff för orädda städer och bygder!

Vi samlas för att diskutera vägar framåt för en mer deltagande demokrati. Hur kan vi ta tillbaka välfärden? Hur kan vi demokratisera demokratin? Hur kan vi skapa orädda städer och bygder genom fördjupat rörelsebyggande?

Sommarträffen äger rum 11-14 augusti på Färnebo folkhögskola, mitt i Sverige, ca 45 minuter från Sandviken.