Sommarträff 2022

Demokratisering & Rörelse 2022 presenterar ett program 11-14 augusti med fokus på vad som går att göra för att skapa orädda städer och bygder i Sverige.

Rörelsen för orädda städer är en europeisk och global rörelse som består av lokala folkliga initiativ som samverkar med varandra för att demokratisera sina kommuner och förändra samhället underifrån.

Rörelsens arbetssätt och demokratiska politik presenteras och diskuteras i boken Orädda städer som kom ut på svenska i början av 2022.

Bor du i närheten kan du delta på de delar av programmet du är intresserad av.

Bor du längre bort har du chans att bo och äta på folkhögskolan 11-14 augusti, men detta kräver anmälan.

Fika till självkostnadspris erbjuds i samband med både förmiddags- och eftermiddagspass för alla.

PROGRAM

Torsdag 11 augusti

13:00 – 17:45Incheckning. Öppet café och häng. Middag vid 17.00 för de som anmält sig.

Lokal: Mejeriet
18:00 – 18:25Välkomna och vadå orädda städer?

Introduktion till sommarträffen med Malin Widehammar och Svante Malmström

Lokal: Gåvan
18:30 – 20:30 Kan vi genomföra en grön, rättvis och demokratisk omställning?

Vi går till val i år. I skuggan av riksdagsvalet sker val i hundratals kommuner i vårt avlånga land. Vad saknas i dagens kommunalpolitik och hur kan den gröna omställning drivas lokalt så att både stad och land, samt demokratin blir vinnare?

Panelsamtal med Maria Persson, Centerpartiet Sandviken, Holger Patriksson, S-studenter i Uppsala, Emanuel Hjort, Miljöpartiet Gävle, Gunnar Brundin, Vändpunkt Örbyhus, Lillemor Mauritzdotter Nylén, Vänsterpartiet Sandviken och Angelo Tapio, Feministiskt Initiativ.

Samtalsledare Jonathan Korsar, lärare och bla aktiv i arbetet för mer solenergi i Österfärnebo-Hedesunda.

Lokal: Gåvan
20:45-22:00ÖPPET CAFÉ

Lokal: Lychous

Fredag 12 augusti

08:00 – 08:30(För de som vill: Fysisk och mental uppvärmning)
Lokal: Lychous trädgård
08:15 – 09:15FRUKOST
09:30 – 10:00Välkomna och introduktion till dagen

Lokal: Mejeriet
10:00 – 12:00Hur kan lokal demokratisk ekonomi användas för att lösa vår tids utmaningar? 

I snart ett halvsekel har samhället rört sig i riktning mot allt större klyftor och mer kapitalism. Befinner vi oss på en enkelriktad väg eller går det att vända utvecklingen? Vilken roll kan demokratiskt företagande och lokal ekonomisk demokrati spela för att skapa välfärd och hållbar utveckling?

Samtal och diskussion med Jonathan Korsar och Malin Widehammar, Demokratisk Omställning.


Lokal: Mejeriet
12:15 – 13:15LUNCH
13:30 – 15.30Vad kan vi lära av den franska municipalismen?

I lokalvalen i Frankrike 2020 presenterades i över 400 kommuner lokala vallistor som ställde upp oberoende av de större partierna och som formats av lokala medborgarrörelser. På flera håll vann dessa majoritet och håller nu på att omformulera både politikens innehåll och arbetsmetoder.

Presentation och samtal om den municipalistiska rörelsen och hur den arbetar i en större stad som Grenoble med ca 160000 invånare och på en mindre ort som Saillans, en landsort med ca 1000 invånare.

Lokal: Mejeriet
15:30 – 16:00PAUS
16:00 – 18:00Hur mobiliserar vi för en feministisk framtid?

Brist på tid, erfarenhet och kontaktnät distanserar många från demokrati och partipolitik. Patriarkala mönster och mötesformer stänger ute människor och skapar ett snävt politiskt spelrum. Hur kan vi skapa förutsättningar för allas jämlika deltagande? Hur gör vi politik på ett sätt som utgår från människors vardag och som värnar allas liv och allt levande?

Workshop med Jolene Larsén-Kilan, Feministiskt Initiativ.

Lokal: Mejeriet
18:15 – 19:15MIDDAG
19:30 – 22:00 ÖPPET CAFÉ

Lokal: Lychous

Lördag 13 augusti

08:00 – 08:30(För de som vill: Fysisk och mental uppvärmning)
Lokal: Lychous trädgård
08:15 – 09:15FRUKOST
09:30 – 12:00Tillsammans för välfärd i hela landet

Hur kan vi utveckla och stärka alternativ till urholkad välfärd och högerpopulism? Om byskoleuppror, BB-ockupationer och lokal kamp i Österfärnebo, samt om allas rätt till god vård, ett vettigt boende, ett jobb och annat som hör välfärden till.

Lars Igeland från Stad- och land-nätverket inleder. Därefter workshop om olika sätt att formulera politik underifrån, möjliga förändringar och fördjupad demokrati t.ex. områdesråd som vägar till att vinna tillbaka välfärden.

Lokal: Gåvan
12:15 – 15:00UTFLYKT MED LUNCH
15:00 – 17:00Landsbygdens roll i en grön omställning: Kan naturbruket rädda klimatet? Är förnybar energi möjlighet eller hot?

Många kommuner är rätt små och består till stor del av landsbygd med jordbruk, skogsbruk och industri som viktiga näringar. Vad måste till för att landsbygden ska bli vinnare i en grön omställning?

Samtal och diskussion med Tove Sundström, Nordbruk och Ellie Cijvat, Stad- och landnätverket.

Lokal: Gåvan
17:30 – 18:30MIDDAG
18:30 – 22:00ÖPPET CAFÉ

Lokal: Mejeriet

Söndag 14 augusti

08:00 – 08:30(För de som vill: Fysisk och mental uppvärmning)
Lokal: Lychous trädgård
08.15 – 09.15FRUKOST
09.30  – 10.30 Lokal organisering i praktiken

Workshop med Jonathan Jansson Åkerberg, Förbundet Tillsammanskapet.

Lokal: Gåvan
10:30 – 11:00PAUS
11:00 – 12:00Avslutande runda

Hur går vi vidare? Vad är på gång och vilka idéer och initiativ har fötts under helgen? Hur kan vi samverka framöver?

Lokal: Gåvan
12:00 – 12:45LUNCH
12:45 Tack och hej!

VAR?

Programmet hålls på Gåvan i Österfärnebo på Framnäsgatan 11, samt i huset som heter Mejeriet på Färnebovägen 905. Se programmet ovan för enskilda programpunkter. OBS! Angiven lokal i programmet kan ändras på kort varsel utifrån behov.

Boende och mat finns på Färnebo folkhögskola för alla som inte bor i närområdet. För resande söderifrån hämtar vi vid busshållplatser i Östervåla på torsdag 11 augusti, samt lämnar på söndag 14 augusti.

KONTAKT

Arrangörsgruppen nås per mejl: kontakt@demokratisering2022.se

ARRANGÖRER

Vi som arrangerar är en blandad grupp av personer från bland annat Förbundet Tillsammanskapet, Demokratisk Omställning, Stad- och land-nätverket och Navet i Bergsjön.